Organisatie

In Nederland zijn meer dan 20 verenigingen die zich met de goochelkunst bezighouden. De Magische Kring Haaglanden is daar één van. Samen vormen deze verenigingen de Nederlandse Magische Unie (NMU).
Samen met (overkoepelende) verenigingen in andere landen vormt de NMU op haar beurt weer de Fédération Internationale des Sociétés Magiques (FISM).

Stichting Nederlandse Magische Unie (NMU)
De NMU is de overkoepelende organisatie van Nederlandse Goochelverenigingen.
De Magische Kring Haaglanden is aangesloten bij de NMU. De leden mogen, onder bepaalde voorwaarden, meedoen aan het jaarlijks te houden concours voor de Nationale Kampioenschappen. Het één- tot drie-daagse 'Dutch Festival of Magic'. Voor de jeugd tot 18 jaar, is er elk jaar een Juniorenconcours en voor junioren tot 24 jaar is er het '
NMU Magic weekend voor jongeren'.


Fédération Internationale des Sociétés Magiques (FISM)
FISM is de internationaal overkoepelende organisatie. De NMU is aangesloten bij het FISM.
Het FISM omvat zes continentale afdelingen: Afrika, Azië, Europa, Latijns Amerika, Noord Amerika en Oceanië.
De continentale- en wereldkampioenschappen zijn, onder bepaalde voorwaarden, toegankelijk voor leden. Het vijf tot zes dagen durende 'World Championships of Magic' wordt, elke drie jaar, door één van de aangesloten overkoepelende verenigingen georganiseerd en in het land van de organiserende vereniging gehouden.